طراحی و اجرای کابینت آشپزخانه

کابینت آشپزخانه شامل انواع مختلفی از جمله کابینت های چوبی Wood، انزو Enzo، ممبران Memberane، ام دی اف MDF می باشد.